Blogginlägg
 Kommentarer

Idag meddelade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors att det sänker USA: s kreditbetyg från AAA till AA+. Bakom beslutet ligger USA: s skuldsättning, budgetunderskott och ”ökade politiska risker” med anledning av politikernas oförmåga att ta ansvar för situationen (genom att de inte kom till ett beslut tidigare).

Nedgraderingen är egentligen inte oväntad, men kan bli ack så problematisk på många sätt. I grunden är det dock helt rätt. De amerikanska politikerna har under lång tid misskött landets ekonomi. Båda presidenterna Bush och Obama, trots tillhörandes helt olika sidor i det politiska spektrat, har kraftigt öst ut statliga stimulanser och ökat USA: s skuldbörda. På så sätt har de inte löst finanskrisen, utan skapat en ny.

Den enda vägen ur en sådan situation är att spara sig och effektivisera sig ur den. Frågan är om amerikanska politiker har den förmågan och viljan? Det hoppas vi, annars kommer det inte att sluta gott. Det är dags att ta sitt ansvar, Obama.

Politik handlar inte om att dra på sig spenderarbyxorna så fort något är svårt. Politik handlar om att ta svåra beslut. Och framför allt om att ta ansvar.

Skriv en kommentar