Blogginlägg
 Kommentarer

Sarkozy och Merkel har gjort gemensam sak och driver nu förslaget att EU ska införa en skatt på finansiella transaktioner, en så kallad tobinskatt. Sorgligt är dock att tilltaget känns desperat och ogenomtänkt. För vad gör en sådan skatt? Jo, den gör att kapital och transaktioner flyr Europa. Därmed skapar den inga skatteintäkter som hjälper till att täcka de enorma budgetunderskott som vi ser runtom i Europa, utan snarare fungerar en sådan skatt hämmande och ökar skattebördan.

2 kommentarer

 1. Li Björk skriver:

  Jag håller med att förslaget känns desperat och inte löser några problem. Jag tycker att ansvariga politiker borde stanna upp och tänka tillbaka ”Varför blev det så här?” För på något sätt så känns det som om alla dessa finanskriser beror på felaktiga strukturella antaganden, människor och marknaden fungerar inte som det var tänkt.
  -Li

 2. Jonathan Forsberg skriver:

  Om man bortser från det faktumet att den här skatten kommer drabba Storbritannien och City of London proportionslöst mer än en vad den kommer påverka t.ex. Grekland så ser jag främst tre problem med den här skatten.

  För det första som nämns i artikeln och vi själva har erfarenheter från i Sverige när vi införde en liknande skatt på slutet av 80-talet, istället för att bringa in de utlovade miljarderna så flyttade de sina köp och sälj utomlands, och jag skulle inte bli förvånad om de Europeiska bankerna och finansbolagen kommer göra exakt samma sak.

  För det andra så säger det inget om hur mycket det kommer att kosta att övervaka allt, det skulle kräva en armé av byråkrater för att övervaka de tusentals transaktionerna som varje minut görs inom EU. Inför vi nu bara en skatt för att se stora delar av inkomsterna från den gå till att upprätthålla att alla betalar den?

  För det tredje en skatt på valutatransaktioner är i praktiken detsamma som en tull på kapitaltransaktioner, och som sådan skulle den öka kostnaderna att föra kapital från kapitalrika till kapitalfattiga länder. Man tjänar på att investera innanför de egna gränserna. Förespråkarna menar att en så liten skatt inte skulle vara något som håller borta långsiktiga investeringar, men de sammanlagda kostnaderna för en investering kan bli långt högre än den låga avgiften antyder. Det beror på att den tas ut varje gång en transaktion sker, och när företag och placerare investerar i ett annat land innebär det i allmänhet inte bara en enda transaktion, utan en serie av dem. Man satsar en del resurser, tar tillbaka en del i vinster, ökar investeringen om det blir lyckad, för över en del intäkter till andra delar av verksamheten i andra länder, osv. Resultatet blir att man måste betala väldiga summor i skatt.

Skriv en kommentar