Blogginlägg
 Kommentarer

Det fanns visst aldrig så mycket tid för bloggande i USA, både på grund av hektiskt schema och bristfällig tillgång till internet. Hur som var resan till USA med finansutskottet mycket intressant, intensiv och lärorik. USA är tyngt av sina ekonomiska problem och att den amerikanska stoltheten har fått sig en törn är uppenbart.

Resan till Atlanta, Washington och New York inkluderade bland annat besök och möten med Federal Reserve, IMF, Världsbanken, finansutskottet i kongressen, Standard & Poor’s, UniCredit, ett antal tankesmedjor, Sveriges ambassadör i Washington och mycket mer. Sammanfattningsvis kan jag konstatera följande:

1. USA: s ekonomiska problem är sannerligen svåra och djupa. På kort sikt är problemen stora underskott, höga skulder och politisk låsning mellan republikaner och demokrater. På lång sikt är utmaningarna ännu större med kraftigt stigande sjukvårdskostnader, ett bristande utbildningssystem och en amerikansk dröm som är naggad i kanten.

2. Diskussionen om alternativa lösningar på USA. s problem idag är många och framför allt olika. Förvånande nog verkade de flesta som vi träffade förespråka tillfälliga utgiftsökningar för att stimulera ekonomin för att på sikt genomföra besparingar. Frågan man måste ställa sig är dock varför nya stimulanspaket skulle lyckas när de tidigare Obama-pakteten inte gjorde det?

3. Den globala ekonomiska kartan ritas på många sätt om runtom kring oss och Kinas framväxt är på riktigt. Om inte västvärlden skärper sig blir vi omsprungna och den sanningen gäller lika mycket för Europa som USA. De stora finansiella problemen för västvärlden är oroväckande också för bilden av vad demokrati och frihet skapar för typ av samhällen och system. Tidigare har västvärldens demokrati kunnat visa välfärd och välstånd. Den bilden naggas i kanten om inte Europa och USA tar sig i kragen.

Skriv en kommentar