Blogginlägg
 Kommentarer

Idag hade finansutskottet överläggningar med EU-ministern om EU: s långtidsbudget. Utskottet var enigt om att vi vill se en real frysning av EU: s budget istället för de utgiftsökningar som föreslås och utskottet sade enhälligt nej till att ge EU beskattningsrätt. Det är positivt att utskottet kan enas i stort för att vara en drivande kraft för att reformera och modernisera EU: s budget. Dessvärre tycks S, V och MP tro att Tobin-skatten är en god idé och kan genomföras så att medlen tillfaller de nationella parlamenten. Det är en naiv tanke. I praktiken säger de ja till att ge EU beskattningsrätt, fast de inte tycks förstå det själva.

Tvärtom är det så att Tobin-skatten, alltså en skatt på finansiella transaktioner, skulle införas just för att öka EU: s budget och ge EU mer makt. Det är i grunden naivt att inte se detta. En Tobin-skatt kan dessutom endast fungera om den är global, annars kommer kapitalet att fly Europa. Och en global Tobin-skatt ter sig väldigt verklighetsfrämmande då det finns föga skäl att tro att övriga världen skulle följa efter.

Vidare tror skattens supportrar att den stävjar vad de kallar osund spekulation. I realiteten är det en skatt som drabbar konsumenter och enskilda människor, liksom alla andra skatter. Dessutom hämmar den handel och är därmed skadlig för framför allt världens fattigaste länder.

Skriv en kommentar