Blogginlägg
 Kommentarer

Igår avslutades Moderaternas partistämma i Örebro och jag kan konstatera att det var en bra stämma på många sätt. Nya Moderaterna fortsatte att visa att vi ständigt utvecklas och vågar ompröva, samtidigt som vi står stadigt förankrade i viktiga principiella frågor.

Personligen är jag väldigt glad över att min och MUF Stockholms motion om kvotering gick igenom. Stämman beslutade enhälligt att ta avstånd från kvotering till bolagsstyrelser.

Att-satserna som vi tog ställning för löd så här:

Att Moderaterna uttalar att statligt påtvingad kvotering inskränker äganderätten

Att Moderaterna uttalar att varje människa förtjänar att ses som en individ snarare än som en del av ett kollektiv 

Att Moderaterna uttalar sitt motstånd mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser

Att Moderaterna verkar mot statligt påtvingad kvotering till bolagsstyrelser

Valberedningens förslag gick dessutom igenom i valet till ny partistyrelse och många kloka inlägg hölls om att vi som parti måste arbeta för att förbättra bredden och mångfalden i vårt parti, men att det arbetet måste börja hemma i det egna distriktet.

Dessutom gjordes en rad bra ändringar i förslaget till nytt idéprogram, mycket tack vare MUF Stockholms distriktsstyrelseledamot Fredrik Kärrholm. Stämman beslutade dessutom om viktiga MUF-käpphästar som att reformera fribeloppet och att verka mot skolors kampanjförbud för politiska ungdomsförbund.

Sammantaget gjorde många MUF Stockholmare fantastiska inlägg i talarstolen och jag är oerhört stolt som distriktsordförande.

För mediaklipp från helgen, se fliken Sagt och gjort

Skriv en kommentar