Blogginlägg
 Kommentarer

Skriver idag i Dagens Nyheter tillsammans med Alexandra Völker, ordförande för SSU Stockholms län, att det är dags för Stockholms rektorer att ta sitt demokratiska ansvar och släppa in de politiska ungdomsförbunden.

”När en ny skoltermin nu börjar är det dags för Stockholms rektorer att tänka om. Vi vädjar till rektorerna om mod och att se skolans viktiga del i demokratin. Förbud mot politiska ungdomsförbund på Stockholms gymnasieskolor kommer att lämna extremisternas propaganda oemotsagd. Och det enda som krävs för att ondskan ska segra är de goda krafternas passivitet. Det är något vi till ett mycket högt pris har lärt av historien.”

Skriv en kommentar