Blogginlägg
 Kommentarer

Idag har regeringen beslutat om en ny utredning som ska granska frågor rörande jämställdhet och män. Det är ett bra och välkommet steg. Ofta är vi, många gånger rätteligen så, fokuserade på frågor som rör kvinnor och jämställdhet. Även män påverkas dock av lagar, regler och normer på sätt som kan vara mer eller mindre bra.

Några frågor som ska beröras: ”Till exempel när det gäller att pojkar har sämre betyg än flickor i skolan, att män har lägre sjuklighet, men dör tidigare än kvinnor, samt att mäns lägre uttag av föräldradagar påverkar möjligheten att upprätthålla kontakt med barnen efter en skilsmässa.”

Skriv en kommentar