Blogginlägg
 Kommentarer

Lämnar TV4 Nyhetsmorgon och debatten om den moderna staden och galleriorna. Få minuter för komplext ämne. Kan dock konstatera att handelplatser behövs för att möta befolkningsutvecklingen och svara mot människors behov av att spara tid och kunna jämföra varor.

Det handlar i grunden om hur man bygger dessa handelsplatser och då ska vi bygga klimatsmart med tillgång till kollektiva transportmedel, hitta innovativa sätt som integrerar den fysiska miljön med den växande e-handelns fördelar och sist men inte minst ska vi bygga blandat med utrymme för shopping, restarang, nöje och bostäder integrerat.

Så får vi levande handelsplatser med utrymme för socialt samspel och som kompletterar snarare än utkonkurrerar stadskärnorna.

Skriv en kommentar