Blogginlägg
 Kommentarer

Åter i Stockholm efter en helg av intensiva debatter på Muf: s arbetsstämma i Gävle. Är otroligt stolt över insatserna från Stockholms 26 ombud samt ersättare. Att vara störst är ingen garant för att vara bäst men Stockholmsdelegationen lyckades i helgen visa att vi är både först upp och sist ner i debatterna, men också att vi har en oerhört bredd i våra åsikter. Många gånger i både anföranden och voteringar fanns ombud från Stockholm representerat på både sidor. Det värmer en distriktsordförandes hjärta att vi inte bara tycker mycket utan också olika.

Några framgångar för Muf Stockholms räkning under helgen inkluderade bl.a:

– nej till kvotering i offentliga verksamheter

– ja till regelförenklingar för företag

– ja till sk solskensklausuler på nya lagar

– nej till en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning

 

Stort tack alla Stockholmsdelegater för en väl utförd stämma och tack förstås alla medlemmar och ombud för bra debatter!

Mitt sista tack går till Stockholms delegationsledare Sofia Fölster som såg till att ombuden var väl förberedda och preppade inför helgen!

 

/Stolt distriktsordförande

Skriv en kommentar