Blogginlägg
 Kommentarer

Det är väldigt roligt att det har blivit en stor diskussion och debatt angående min och Andréa Ströms debattartikel på SvD Brännpunkt häromdagen. Några kommentar med anledning av detta:

Poängen med artikeln är att eftersom snittåldern för en svensk student att ta examen är 29 år, och därmed näst högst i OECD, har vi en utmaning att adressera. Antalet år på arbetsmarknaden kan bli betydligt fler med tidigare examen och även personen i frågas livsinkomst (i förlängningen pension etc) ökar då lönen generellt är högre efter avslutad examen.

För det offentligas räkning kan det bli en vinst i och med att personen arbetar fler år, bidrar till ökad BNP och betalar mer i skatt. Dessutom blir det billigare för staten att finansiera en persons effektiva studier inom ramen för ett programs planerade omfattning på X år än att betala för en förlängd utbildning på grund av att personen i fråga drar ner på sin egen studietakt, drar på sig omtentor med mera.

Det ska naturligtvis vara möjligt att läsa sin utbildning på både kort och lång sikt men att staten genom en tydlig incitamentsstruktur uppmuntrar studenter att både bli klara vid lägre ålder än 10 år efter studenten och läsa sin utbildning på utsatt tid tror jag är en vinst för både individen och samhället. Sen kan man förstås se över hur i detalj ett sådant förslag kan utformas. Men jag tror inte att vi ska nonchalera problemet med att vi har näst högst examenålder i OECD och samtidigt utmanas av en demografi där allt fler äldre ska försörjas av de som arbetar.

Skriv en kommentar