Blogginlägg
 Kommentarer

Slog på Järnvägsdagen ett slag för Alliansens dubblerade satsningar på drift och underhåll, fortsatt konkurrens på spåren och gemensamma regler i EU som möjliggör gränsöverskridande transporter. Till skillnad från mina rödgröna kollegor tror jag inte att järnvägsmonopol vare sig i Sverige eller Europa är lösningen för att bättre spår eller mer attraktiva järnvägsresor.

http://www.jarnvagsnyheter.se/2014/12/punktlighet-och-l-nsamhet-viktigt-f-r-j-rnv-gens-framtid

 

Klicka här för att stänga

Skriv en kommentar