Blogginlägg
 Kommentarer

Resonerar i P1 Morgon om att lagar och regler måste uppdateras för att hänga i kapp med den delningsekonomi som växer fram. Debatten om Uber Pop måste breddas för att snarare handla om att vi människor allt mer utnyttjar peer 2 peer tjänster där vi samåker, hyr bostäder av varandra eller byter och säljer varor genom de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Här måste dock regelverk uppdateras för att se till att skatter, regler och skydd för människor och företag fungerar också i den nya ekonomin.

Vi gör oss själva en otjänst om vi begränsar debatten till att bara handla om att vara för eller emot Uber Pop.

Skriv en kommentar