Blogginlägg
 Kommentarer

Bromma är räddat

Det är glädjande att regeringen lyssnar på riksdagen och lägger ner den politiserade utredningen som syftade till att stänga Bromma. Nu är tillgängligheten till flyg i hela landet säkrad för en tid framöver samtidigt som vi behöver fortsätta utveckla förutsättningarna för flyget. Både Arlanda och Bromma behövs i det arbetet.

Möjligen läste regeringen min replik på fredagens DN-debatt?

Förhoppningsvis slopar regeringen även sina planer på att införa en nationell flygskatt. Det skulle slå hårt mot svenska företag samtidigt som fler resor skulle göras från ex Kastrup.

Skriv en kommentar