Blogginlägg
 Kommentarer

Lagrådet kritiserar regeringen för otydliga skäl och avvägningar bakom flygskatten. Dags att ta tillbaka ett förslag som både är illa förberett och skadligt för jobb och tillväxt i Sverige.

I adressen nedan hittar ni Lagrådets yttrande i sin helhet

https://www.lagradet.se/yttranden/Skatt%20pa%20flygresor%20(2).pdf

 

 

Skriv en kommentar