Blogginlägg
 Kommentarer

Jag och infrastrukturministern ger vår syn på utmaningarna för svensk infrastruktur. Viktigt för Moderaterna är bl.a att:
* underhålla och bygga ut den järnväg och det vägnät vi har – underhåll får aldrig igen bli en budgetregulator
* ställa om till ett hållbart transportsystem med mer av elektrifiering, digitalisering och delning.
* öka tempot kring ny teknik för tex självkörande bilar

http://www.dn.se/arkiv/almedalen/tva-sidor-av-saken-4/

Skriv en kommentar