Blogginlägg
 Kommentarer

På förekommen anledning efter artikel i Dagens Industri: Att Moderaterna skulle vilja införa en trängselskatt för tåg är fel och saknar saklig grund.

Moderaterna vill att fler ska välja tåget och att vi ska använda vårt järnvägssystem på ett så effektivt sätt som möjligt. Fler ska kunna pendla till och från jobbet med tåg och näringslivets möjligheter att använda järnvägen för att transportera gods ska stärkas. Idag betalar alla som kör på våra spår en banavgift som går till drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägen. Det är i grunden ett bra system som bidrar till att vi får mer pengar till järnvägsunderhåll än om det varit gratis att köra på spåren.

I Dagens Industri igår valde man tyvärr att tolka Moderaternas förslag inför stämman som att banavgifterna ska höjas i rusningstid – det stämmer inte. Vi vill inte höja avgiften för någon som använder vår järnväg. Jämförelsen med trängselskattesystemet i Stockholm gjordes för att illustrera hur ett differentierat avgiftssystem ser ut.

Idag är den högsta avgiften som kan tas ut för en passage in och ut trängelskattezonen i Stockholm 35 kr mellan 7.30-8.29 och 16.00-17.29. Då är det rusningstrafik och många vill köra på våra vägar. Passerar du istället mellan kl. 9.30-14.59 är kostnaden endast 11 kr då trycket på vägsystemet är lägre. Systemet bidrar till en effektivare användning av vårt transportsystem just tack vare att det är differentierat, kostnaden varierar beroende på tid och efterfråga.

Moderaterna vill inte höja banavgifterna under någon tid på dygnet. Om man jämför med vägen skulle man kunna säga att det idag kostar motsvarande ”35 kr per tåg” oavsett när man kör – dvs maxpris dygnet runt. Vi tycker att det är rätt i sak och rimligt att även i detta system differentiera avgiften så att kostnaden för att köra ett gods- eller persontåg till exempel 21.30 blir lägre än vad kostnaden för att köra tåget vid den tiden är idag. Det är ett sätt att stärka järnvägens konkurrenskraft och att effektivare använda vår järnväg vilket samhället som helhet tjänar på.

Med lägre banavgifter och därmed kostnader jämfört med i dag på de tider på dygnet då det finns ledig kapacitet på spåren hoppas vi att fler människor och företag väljer tåget. Med det sagt har vi inga färdiga förslag utan det behöver utredas hur det är möjligt och lämpligt att införa. Ingen ska däremot få höjda avgifter jämfört med dagens system.

Moderaterna vill vidare öka anslagen till järnvägsunderhållet med 47 % och bygga ny järnväg genom bland annat ny järnväg mellan Stockholm och Linköping i form av Ostlänken. Vi matchar varenda krona regeringen lägger på järnvägen i den nationella transportplanen.

 

 

(Foto: TT)

Skriv en kommentar