Blogginlägg
 Kommentarer

I helgen debatterade vi infrastruktur fram till midnatt på Moderaternas arbetsstämma med offensiva beslut för ett starkt och hållbart transportsystem:

 En enig stämma beslutade att vi ska underhålla och utveckla vår befintliga stambana men också bygga ut med nya sträckningar. Järnvägen ska fungera och gå att lita på både för den regionala arbetspendlingen, det långväga resandet och näringslivets godstransporter. Jessica Rosencrantz foto.

 Vi måste ställa om till ett hållbart transportsystem. I stället för regeringens km-skatt och flygskatt som slår direkt mot resande och transporter har vi förslag för mer biodrivmedel i både flygplanet och lastbilen, utbyggd laddinfrastrukur och test av elvägar för den tunga trafiken. Det är utsläppen vi ska bekämpa, inte rörligheten.

 Alla trafikslag behövs. Vi matchar varje krona regeringen lägger på järnvägsunderhåll men satsar också mer för att även våra vägar ska hålla god standard. Våra flygplatser ska vara moderna och utbyggda och våra hamnar kunna ta emot de moderna, djupgående fartygen så att vi bättre kan använda våra vattenvägar.

 Och en egen käpphäst: vi ska vara de främsta förespråkarna för ny teknik och innovation. Framtidens transporter kommer i högre utsträckning vara hållbara, delade och på sikt självkörande. Det ska vi bejaka.

Tack för bra debatt, nu ska vi se till att driva på regeringen och Sverige i rätt riktning!

 

Skriv en kommentar