Blogginlägg
 Kommentarer

Idag höll jag och Moderaternas miljöpolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard ett seminarium om hur vi kan främja tillväxten av delningsekonomin i Sverige.

Tillsammans med representanter från politiken, näringslivet och branschen diskuterades delningsekonomins funktion i samhället, utmaningar och möjliga vägar framåt. Rapporten som Moderaterna tagit fram var utgångspunkten för diskussionen och finns att läsa hos Moderaterna.

De skarpa förslag som vi presenterar har ett brett stöd inom partiet och har även antagits som moderat politik på vår arbetsstämma från i höstas. Arbetsgruppen som författat rapporten har bestått av moderata riksdagsledamöter från skatteutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet och finansutskottet.

 

Bland annat föreslår vi:

  • Utred varje berörd bransch i syfte att förenkla regelverken och anpassa dessa till ett digitaliserat och delande samhälle
  • Myndigheter som på olika sätt behandlar känsliga uppgifter ska ha rutiner som garanterar att säkerhetsperspektivet inte frångås i den digitala ekonomin
  • Utred skattebefrielse upp till ett gränsbelopp om 30 000 kr för tillhandahållanden av tjänster mellan privatpersoner, inom vilket rapportering till Skatteverket inte behöver göras
  • Förenkla för företag eller enskild näringsverksamhet med relativt låg omsättning genom mindre administration och lägre beskattning

 

Fortfarande återstår mycket arbete men i och med rapporten tar vi som första parti ett stort första steg. Nu är det upp till andra partier, men framför allt också upp till regeringen att följa efter. Svensk ekonomi, tillväxt och arbetsmarknad är beroende av delningsekonomins potential. Tillsammans måste vi på bred front sluta upp och driva på utvecklingen och tillsammans göra Sverige till världens bästa land att dela varor och tjänster i!

Skriv en kommentar