Blogginlägg
 Kommentarer

Skriver i Expressen med kollegan Maria Malmer Stenergard att regeringen bör avvakta med att ge kommunerna rätten att införa de nya miljözonerna.

Straffa dieselfuskarna – inte vanliga människor

Moderaterna vill ge kommuner fler verktyg för att uppnå en bättre luftkvalitet, men vi är inte beredda att medverka till att göra många familjers största investering värdelös. Näst efter det egna hemmet är bilen ett hushålls största investering. Människor måste få en ärlig chans att ställa om och regelverk får inte bli för ryckiga om vi vill att människor ska ha tilltro till miljöpolitiken även framåt.

Ett totalförbud av dieselbilar om två år skulle vara att gå för fort fram. Exempelvis kan vi konstatera att Transportstyrelsen gör bedömningen att ett införande av miljözoner år 2020 skulle kunna innebära att sex av tio bilar i Stockholm förbjuds. Därför bör regeringen avvakta med att införa miljözoner.

Samtidigt är regeringen anmärkningsvärt tyst gällande de fordonstillverkare som fuskat med dieselmotorer och därmed givit upphov till högre utsläpp. Detta trots att EU-kommissionen menar att de bilar som omfattas av fusket och inte åtgärdats bör tas ur drift under 2018. Att som regeringen nu gör lämpa över hela ansvaret på de människor som drabbats av fusket är oacceptabelt.

 

Skriv en kommentar