Blogginlägg
 Kommentarer

Få besked ges i (S) skuggmotion till regeringens vårproposition. En del dyra löften görs både här och i tidigare sammanhang, men ingen information om finansieringen. Således kan det inte tolkas på annat sätt än att skattehöjningar är att vänta alternativt att de offentliga finanserna urholkas. Oroväckande i varje fall både för arbetslinjen och för den finansiella stabiliteten. Sverige har klarat sig väl ur krisen, synd att (S) nu vill anamma samma politik som har raserat ekonomin i många andra europeiska länder.

Skriv en kommentar