Blogginlägg
 Kommentarer

Arkiv för 'Riksdagsuppdraget'

Sverigeförhandlingen är inne i ett avgörande skede. Finansieringen av höghastighetstågen är knäckfrågan som måste lösas för att projektet ska bli av. Övrig infrastruktur är också viktig och ett så pass stort projekt som höghastighetstågen riskerar att tränga ut andra viktiga infrastrukturprojekt. När finansieringsförslagen och sträckningen är presenterad är det sedan upp till politiken att ta […]

Läs hela inlägget »

Jag skriver, tillsammans med Edward Riedl och Lotta Finstorp, i Eskilstuna-Kuriren om det glädjande beskedet att Bromma flygplats blir kvar. Detta har varit en viktig fråga för hela landet och beslutet beräknas att ha räddat 24 000 jobb. Därför har vi i Moderaterna kämpat hårt för Brommas fortlevnad. Sverige behöver ett starkt inrikesflyg och ett […]

Läs hela inlägget »

Jag replikerar Per Bolund (MP) om delningsekonomin i GP. Vi måste lyfta fram möjligheterna med delningsekonomin och se den som en jobbskapare. Regeringen har tyvärr mest oroat sig för utvecklingen – vilket oroar mig. Den nya tekniken ger oss möjligheten att använda våra resurser mer effektivt. En sådan möjlighet får inte strypas på grund av […]

Läs hela inlägget »

Bromma är räddat

Det är glädjande att regeringen lyssnar på riksdagen och lägger ner den politiserade utredningen som syftade till att stänga Bromma. Nu är tillgängligheten till flyg i hela landet säkrad för en tid framöver samtidigt som vi behöver fortsätta utveckla förutsättningarna för flyget. Både Arlanda och Bromma behövs i det arbetet. Möjligen läste regeringen min replik […]

Läs hela inlägget »

Läs gärna min replik på Anders Sundströms artikel i DN. Ett utbyggt Arlanda behöver inte stå i motsats till ett starkt Bromma. Arlanda måste växa om Stockholm ska kunna växa. Bromma spelar dock en viktig roll för inrikesflyget och tillväxten i hela landet. Det får vi inte bortse ifrån – både Bromma och Arlanda behövs. […]

Läs hela inlägget »

Under dagens riksdagsdebatt om id-kontroller påpekade jag att regeringens beredning av propositionen varit bristfällig. Flyktingsituationen kräver handling men regeringen har varit saktfärdig i frågan. I regeringens förslag om id-kontroller beskrivs det inte hur dessa ska utföras rent konkret, det är inte seriöst. Jag anser att även brådskande frågor ska hanteras korrekt.

Läs hela inlägget »

Cyklelfrämjandets tidning uppmärksammar att cykelfrågorna tar allt större plats i riksdagens trafikutskott där vi har tagit beslut om en nationell cykelstrategi. I grunden finns det ganska bred politisk samsyn kring cykelfrågorna. Ett ökat cyklande bidrar till minskade utsläpp, en bättre stadsmiljö och en bättre folkhälsa.

Läs hela inlägget »

I Dagens Industri: regeringen sviker sitt vallöfte när man förhalar frågan om tyngre lastbilar på våra vägar. Finland införde 76 ton för flera år sedan, till gagn för finsk skogsindustri. Sverige måste gå samma väg för stärkt konkurrenskraft och svenska jobb. Dags för S att ta ansvar och sluta låta MP styra transportpolitiken.  

Läs hela inlägget »

Kräver i Östersunds-Posten med min kollega Saila Quicklund att regeringen drar tillbaka utredningen om Brommas avveckling och respekterar riksdagens beslut. Hela Sverige behöver Bromma.

Läs hela inlägget »

I trafikutskottet tar Alliansen nu strid för tyngre lastbilar. Större och därmed färre fordon gynnar trafiksäkerhet, miljö och tillväxt. Mer om detta i Dala-Demokraten efter gårdagens besök i Avesta och Falun. Alliansregeringen arbetade fram ett förslag om att tillåta lastbilar upp till 74 ton som är färdigt att introducera. Tyvärr har den rödgröna regeringen dragit frågan […]

Läs hela inlägget »

« Nyare - Äldre »