Blogginlägg
 Kommentarer

Arkiv för 'Trafikutskottet'

Sverigeförhandlingen är inne i ett avgörande skede. Finansieringen av höghastighetstågen är knäckfrågan som måste lösas för att projektet ska bli av. Övrig infrastruktur är också viktig och ett så pass stort projekt som höghastighetstågen riskerar att tränga ut andra viktiga infrastrukturprojekt. När finansieringsförslagen och sträckningen är presenterad är det sedan upp till politiken att ta […]

Läs hela inlägget »

Jag skriver, tillsammans med Edward Riedl och Lotta Finstorp, i Eskilstuna-Kuriren om det glädjande beskedet att Bromma flygplats blir kvar. Detta har varit en viktig fråga för hela landet och beslutet beräknas att ha räddat 24 000 jobb. Därför har vi i Moderaterna kämpat hårt för Brommas fortlevnad. Sverige behöver ett starkt inrikesflyg och ett […]

Läs hela inlägget »

Bromma är räddat

Det är glädjande att regeringen lyssnar på riksdagen och lägger ner den politiserade utredningen som syftade till att stänga Bromma. Nu är tillgängligheten till flyg i hela landet säkrad för en tid framöver samtidigt som vi behöver fortsätta utveckla förutsättningarna för flyget. Både Arlanda och Bromma behövs i det arbetet. Möjligen läste regeringen min replik […]

Läs hela inlägget »

Läs gärna min replik på Anders Sundströms artikel i DN. Ett utbyggt Arlanda behöver inte stå i motsats till ett starkt Bromma. Arlanda måste växa om Stockholm ska kunna växa. Bromma spelar dock en viktig roll för inrikesflyget och tillväxten i hela landet. Det får vi inte bortse ifrån – både Bromma och Arlanda behövs. […]

Läs hela inlägget »

Under dagens riksdagsdebatt om id-kontroller påpekade jag att regeringens beredning av propositionen varit bristfällig. Flyktingsituationen kräver handling men regeringen har varit saktfärdig i frågan. I regeringens förslag om id-kontroller beskrivs det inte hur dessa ska utföras rent konkret, det är inte seriöst. Jag anser att även brådskande frågor ska hanteras korrekt.

Läs hela inlägget »

Cyklelfrämjandets tidning uppmärksammar att cykelfrågorna tar allt större plats i riksdagens trafikutskott där vi har tagit beslut om en nationell cykelstrategi. I grunden finns det ganska bred politisk samsyn kring cykelfrågorna. Ett ökat cyklande bidrar till minskade utsläpp, en bättre stadsmiljö och en bättre folkhälsa.

Läs hela inlägget »

Besök i Östersund/Inlandsbanan

Jag besökte Östersund och Inlandsbanans högkvarter. För Norrlands inland är det viktigt att turismen inte prioriteras bort i infrastruktursatsningar. Det kan därför vara bra att se över vilka beräkningsgrunder man har för prioriteringar av satsningar. Det roliga med uppdraget som trafikpolitiker är att ingen dag är den andra lik. Bland annat fick jag kika under […]

Läs hela inlägget »

SJ är inte regeringens kassako

Regeringen plundrar SJ på två miljarder på ett år. Dubbelt så mycket som alliansens totala uttag under åtta år. Skriver med kollegor att statliga bolag inte ska vara regeringens kassako.  

Läs hela inlägget »

Skriver i GP tillsammans med kollegan Johan Hultberg om tre viktiga steg för ett klimatsmart resande. Underlätta för bilpooler, ge kommunerna ekonomiska styrmedel och säkra långsiktiga villkor för biodrivmedel.

Läs hela inlägget »

Kräver nationell cykelstrategi

Åtminstone ett av regeringspartierna påstår sig vara cyklisternas bästa vän, men ändå händer inget med den nationella cykelstrategi som riksdagen krävt. Miljöaktuellt uppmärksammar min kritik mot ministern.

Läs hela inlägget »

« Nyare - Äldre »