Blogginlägg
 Kommentarer

Riksdagsledamot sedan 2010 som kämpar för lägre skatter, mer frihet för den enskilde och mindre politisk klåfingrighet.

Trafikpolitisk talesperson för nya Moderaterna och vice ordförande i riksdagens trafikutskott. Ansvarar för frågor som rör trafik, IT och post.

Är som trafikpolitisk talesperson stolt över att ha stoppat nedläggningen av Bromma flygplats, tvingat regeringen att återuppta bygget av Förbifart Stockholm samt säkerställt fortsatt planering av Östlig förbindelse och ringleden runt Stockholm.

Jämställdhet och integration engagerar mig. Jag vill bekämpa hederskultur och säger nej till kvotering. I Sverige ska män och kvinnor behandlas lika.

 

Under den gångna mandatperioden har jag tillsammans med mina kollegor i Moderaterna och Alliansen genom media och skarpa förslag i trafikutskottet bla gjort detta:

  • Tvingat regeringen att återuppta bygget av Förbifart Stockholm
  • Säkerställt fortsatt planering av Östlig förbindelse och ringleden runt Stockholm
  • Stoppat nedläggningen av Bromma flygplat
  • Tvingat regeringen att ta fram en nationell strategi för ökad cykling och regeländringar för att främja cykeltrafik i städer
  • Krävt förändrade regelverk för bättre villkor och schysst konkurrens i åkerinäringen
  • Tvingat regeringen att tillåta tyngre lastbilar i hela Sverige där vägarna så tål för stärkt lönsamhet för svenska åkerier och skogsnäring liksom lägre utsläpp
  • Begärt att regeringen agerar för ökat användande av biodrivmedel i luftfarten
  • Tvingat regeringen att ta fram en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget
  • Krävt ett införande av alkobommar i våra gränshamnar, vilket nu är på väg på flera håll
  • Krävt en bättre utformning av svaveldirektivet för svensk sjöfart

 

 

Framåt är det viktigt att fortsätta bekämpa regeringens skadliga skatter som kilometerskatt och flygskatt som slår hårt mot jobb och tillväxt. De är direkta straffskatter på avstånd och Sveriges konkurrenskraft.

Vi behöver också fortsätta satsa på svensk infrastruktur och aldrig tumma på underhållet av varken vägar eller järnvägar.

Transportsystemet måste också bli mer hållbart och ställas om till fossiloberoende genom biodrivmedel och elektrifiering.

 

Bakgrund

 • Född i Marbella, uppvuxen i Skåne och senare Stockholm.
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan med inriktning nationalekonomi.
 • Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm stad och län 2011-2015.
 • Politisk assistent till europaparlamentariker Gunnar Hökmark i Bryssel 2009-2010 med särskilt ansvar för att bevaka det ekonomiska och monetära utskottet.
 • Landstingsrådssekreterare till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt 2007-2009.
 • Marknadsassistent på IT-företaget Netigate 2006-2007 med ansvar för marknadsföring och kommunikation.
 • Kommunpolitiker i Täby 2005-2010 som bland annat ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och vice ordförande för Barn- och Grundskolenämnden.

 

 

Skriv en kommentar