Blogginlägg
 Kommentarer

Jag skriver i Nyheter24 om hur vi ska komma till rätta med kränkningar och sexuella övergrepp.

Självklart finns det sånt som politiken kan och måste göra men vi kan inte lagstifta bort dåliga normer som leder till oförsvarliga beteenden i skolan, på arbetsplatser, i hemmet och på krogen. Det ansvaret måste var och en ta. Varje dag.

⭕️ Som trafikpolitisk talesperson för Moderaterna vill jag göra det offentliga rummet tryggare för flickor, tjejer och kvinnor. Det behövs både fler övervakningskameror i kollektivtrafiken och fler väktare på bussen, tunnelbanan och tåget. 

Men oavsett hur många hundratals miljoner jag föreslår att vi ska investera i trygghet i det offentliga rummet, så räcker inte det så länge det finns de som tar sig friheter de inte har rätt till. Det här är ett problem som vi måste lösa från grunden och gemensamt.

⭕️ Politiken kan och måste göra vissa viktiga insatser. Vad politiken däremot inte får göra är att beträda det sluttande planet att i viljan av att skydda kvinnor snarare föreslår att kvinnor ska träda tillbaka. Att acceptera övergreppen.

Det är vad som sker när vissa i den offentliga debatten kommer med förslag efter förslag om separata badtider för män och kvinnor och separata tågvagnar, gym eller klassrum.

Simone de Beauvoir skrev redan 1949 att kvinnor inte får bli samhällets andra kön. Det är lika viktigt att återupprepa nu som då. Lösningen på de kränkningar och övergrepp som sker kan inte vara att skilja män och kvinnor åt.

⭕️ Normer sätts tidigt. Varje förälder har ett ansvar för att lära sonen respekt men också dottern att kräva sin rätt. Jämställdheten börjar i hemmet.

På samma sätt måste det vara en naturlig del av arbetsplatsen. Kvinnor ska inte behandlas annorlunda än sina manliga kolleger.

Hand i hand med det krävs nolltolerans mot sexuella trakasserier. Aldrig ska en förövare hållas bakom ryggen eller ett övergrepp ursäktas. I det arbetet bär inte minst offentliga institutioner som mediebolag och politiska partier ett särskilt ansvar.

 

Jessica Rosencrantz (M) skriver om #metoo och att debatten om sexuella övergrepp inte får dö när hashtaggen gör det.

I helgen debatterade vi infrastruktur fram till midnatt på Moderaternas arbetsstämma med offensiva beslut för ett starkt och hållbart transportsystem:

 En enig stämma beslutade att vi ska underhålla och utveckla vår befintliga stambana men också bygga ut med nya sträckningar. Järnvägen ska fungera och gå att lita på både för den regionala arbetspendlingen, det långväga resandet och näringslivets godstransporter. Jessica Rosencrantz foto.

 Vi måste ställa om till ett hållbart transportsystem. I stället för regeringens km-skatt och flygskatt som slår direkt mot resande och transporter har vi förslag för mer biodrivmedel i både flygplanet och lastbilen, utbyggd laddinfrastrukur och test av elvägar för den tunga trafiken. Det är utsläppen vi ska bekämpa, inte rörligheten.

 Alla trafikslag behövs. Vi matchar varje krona regeringen lägger på järnvägsunderhåll men satsar också mer för att även våra vägar ska hålla god standard. Våra flygplatser ska vara moderna och utbyggda och våra hamnar kunna ta emot de moderna, djupgående fartygen så att vi bättre kan använda våra vattenvägar.

 Och en egen käpphäst: vi ska vara de främsta förespråkarna för ny teknik och innovation. Framtidens transporter kommer i högre utsträckning vara hållbara, delade och på sikt självkörande. Det ska vi bejaka.

Tack för bra debatt, nu ska vi se till att driva på regeringen och Sverige i rätt riktning!

 

Sänk banavgifterna

Socialdemokraternas försök att svartmåla moderat järnvägspolitik är både desperat och felaktig. Vi vill sänka banavgifterna och göra järnvägen mer effektiv under dygnets alla timmar, och det kommer INTE bli dyrare eller svårare för pendlare att välja tåget. Läs hela repliken i UNT här.

”Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta” skriver jag och Jonas Jacobsson Gjörtler i en replik till Miljöpartiet i Dagens Samhälle med anledning av Miljöpartiets sarkastiska debattartikel om att Moderaterna skulle vilja ta klimatpolitiken tillbaka till tidigt 1900-tal.

 

Jessica Rosencrantz foto.

Veckans bästa TV – Ulf Kristersson föreslås till partiledare. Värderingsburen pragmatism med hoppfullhet, omsorg om Alliansen och lagarbete framför jaget. Detta kommer att bli väldigt bra tror jag.

 

Regeringen inför en skadlig flygskatt för att sen ge bidrag till de som drabbas. Men bara till vissa. Flyget behövs tydligen inte i andra delar av Sverige. Så bakvänt att man häpnar. Och ett hot mot jobb och tillgänglighet. Byt ut bränslet i stället för att straffa ut resandet.

På förekommen anledning efter artikel i Dagens Industri: Att Moderaterna skulle vilja införa en trängselskatt för tåg är fel och saknar saklig grund.

Moderaterna vill att fler ska välja tåget och att vi ska använda vårt järnvägssystem på ett så effektivt sätt som möjligt. Fler ska kunna pendla till och från jobbet med tåg och näringslivets möjligheter att använda järnvägen för att transportera gods ska stärkas. Idag betalar alla som kör på våra spår en banavgift som går till drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägen. Det är i grunden ett bra system som bidrar till att vi får mer pengar till järnvägsunderhåll än om det varit gratis att köra på spåren.

I Dagens Industri igår valde man tyvärr att tolka Moderaternas förslag inför stämman som att banavgifterna ska höjas i rusningstid – det stämmer inte. Vi vill inte höja avgiften för någon som använder vår järnväg. Jämförelsen med trängselskattesystemet i Stockholm gjordes för att illustrera hur ett differentierat avgiftssystem ser ut.

Idag är den högsta avgiften som kan tas ut för en passage in och ut trängelskattezonen i Stockholm 35 kr mellan 7.30-8.29 och 16.00-17.29. Då är det rusningstrafik och många vill köra på våra vägar. Passerar du istället mellan kl. 9.30-14.59 är kostnaden endast 11 kr då trycket på vägsystemet är lägre. Systemet bidrar till en effektivare användning av vårt transportsystem just tack vare att det är differentierat, kostnaden varierar beroende på tid och efterfråga.

Moderaterna vill inte höja banavgifterna under någon tid på dygnet. Om man jämför med vägen skulle man kunna säga att det idag kostar motsvarande ”35 kr per tåg” oavsett när man kör – dvs maxpris dygnet runt. Vi tycker att det är rätt i sak och rimligt att även i detta system differentiera avgiften så att kostnaden för att köra ett gods- eller persontåg till exempel 21.30 blir lägre än vad kostnaden för att köra tåget vid den tiden är idag. Det är ett sätt att stärka järnvägens konkurrenskraft och att effektivare använda vår järnväg vilket samhället som helhet tjänar på.

Med lägre banavgifter och därmed kostnader jämfört med i dag på de tider på dygnet då det finns ledig kapacitet på spåren hoppas vi att fler människor och företag väljer tåget. Med det sagt har vi inga färdiga förslag utan det behöver utredas hur det är möjligt och lämpligt att införa. Ingen ska däremot få höjda avgifter jämfört med dagens system.

Moderaterna vill vidare öka anslagen till järnvägsunderhållet med 47 % och bygga ny järnväg genom bland annat ny järnväg mellan Stockholm och Linköping i form av Ostlänken. Vi matchar varenda krona regeringen lägger på järnvägen i den nationella transportplanen.

 

 

(Foto: TT)

Jag kommenterar Trafikverkets förslag till nationell transportplan som kom idag:

1) Bra att Trafikverket drar i nödbromsen för höghastighetstågen. Det är inte avgörande att tågen går i 320 km/h utan att järnvägen underhålls och byggs ut där den behövs.
I ett första steg ska Ostlänken byggas.

2) Regeringen bedriver en vägfientlig politik och väganslagen räcker inte för att upprätthålla vägstandarden i hela landet enligt Trafikverket. Moderaterna satsar 6 miljarder mer än regeringen på vägunderhåll.

3) Regeringen ger med ena handen men tar med andra – flygskatt och km-skatt försämrar tillgängligheten i vårt avlånga land.

PS. Väldigt bra att Trafikverket vill gå vidare med el-vägar och självkörande bilar – hoppas att regeringen lyssnar.

Se mina kommentarer här:

IMG_6438

Östersunds-Posten uppmärksammar idag min enkla men allvarliga fråga angående Löfvens beslut att göra Anders Ygeman till gruppledare i riksdagen.

Mycket har hänt de gångna veckorna och fortfarande är frågorna fler än svaren kring hur och när regeringen agerade för att stoppa säkerhetsläckan på Transportstyrelsen. Numer avgångne infrastrukturminister Anna Johansson kallades till Trafikutskottet liksom hennes kollegor Anders Ygeman och Peter Hultqvist också kallades till riksdagen. Frågorna efter var fler än innan. Regeringsombildningen från Löfvens sida svarar heller fortfarande inte på de viktiga frågorna om säkerhet i staten och våra myndigheter och tyvärr verkar regeringen fortfarande inte ta de viktiga säkerhetsfrågorna på allvar. Läs mer om de senaste veckornas händelser och mina uttalanden här:

SvD

TV4

SR, Ekot

 

 

Illegala trafikskolor äventyrar elevers kunskaper och trafiksäkerheten. Regeringen måste agera, skriver Maria Malmer Stenergard och jag i Kristianstadsbladet.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/regeringen-maste-ta-krafttag-mot-de-illegala-trafikskolorna/

« Nyare inlägg - Äldre inlägg »