Blogginlägg
 Kommentarer

På förekommen anledning efter artikel i Dagens Industri: Att Moderaterna skulle vilja införa en trängselskatt för tåg är fel och saknar saklig grund.

Moderaterna vill att fler ska välja tåget och att vi ska använda vårt järnvägssystem på ett så effektivt sätt som möjligt. Fler ska kunna pendla till och från jobbet med tåg och näringslivets möjligheter att använda järnvägen för att transportera gods ska stärkas. Idag betalar alla som kör på våra spår en banavgift som går till drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägen. Det är i grunden ett bra system som bidrar till att vi får mer pengar till järnvägsunderhåll än om det varit gratis att köra på spåren.

I Dagens Industri igår valde man tyvärr att tolka Moderaternas förslag inför stämman som att banavgifterna ska höjas i rusningstid – det stämmer inte. Vi vill inte höja avgiften för någon som använder vår järnväg. Jämförelsen med trängselskattesystemet i Stockholm gjordes för att illustrera hur ett differentierat avgiftssystem ser ut.

Idag är den högsta avgiften som kan tas ut för en passage in och ut trängelskattezonen i Stockholm 35 kr mellan 7.30-8.29 och 16.00-17.29. Då är det rusningstrafik och många vill köra på våra vägar. Passerar du istället mellan kl. 9.30-14.59 är kostnaden endast 11 kr då trycket på vägsystemet är lägre. Systemet bidrar till en effektivare användning av vårt transportsystem just tack vare att det är differentierat, kostnaden varierar beroende på tid och efterfråga.

Moderaterna vill inte höja banavgifterna under någon tid på dygnet. Om man jämför med vägen skulle man kunna säga att det idag kostar motsvarande ”35 kr per tåg” oavsett när man kör – dvs maxpris dygnet runt. Vi tycker att det är rätt i sak och rimligt att även i detta system differentiera avgiften så att kostnaden för att köra ett gods- eller persontåg till exempel 21.30 blir lägre än vad kostnaden för att köra tåget vid den tiden är idag. Det är ett sätt att stärka järnvägens konkurrenskraft och att effektivare använda vår järnväg vilket samhället som helhet tjänar på.

Med lägre banavgifter och därmed kostnader jämfört med i dag på de tider på dygnet då det finns ledig kapacitet på spåren hoppas vi att fler människor och företag väljer tåget. Med det sagt har vi inga färdiga förslag utan det behöver utredas hur det är möjligt och lämpligt att införa. Ingen ska däremot få höjda avgifter jämfört med dagens system.

Moderaterna vill vidare öka anslagen till järnvägsunderhållet med 47 % och bygga ny järnväg genom bland annat ny järnväg mellan Stockholm och Linköping i form av Ostlänken. Vi matchar varenda krona regeringen lägger på järnvägen i den nationella transportplanen.

 

 

(Foto: TT)

Jag kommenterar Trafikverkets förslag till nationell transportplan som kom idag:

1) Bra att Trafikverket drar i nödbromsen för höghastighetstågen. Det är inte avgörande att tågen går i 320 km/h utan att järnvägen underhålls och byggs ut där den behövs.
I ett första steg ska Ostlänken byggas.

2) Regeringen bedriver en vägfientlig politik och väganslagen räcker inte för att upprätthålla vägstandarden i hela landet enligt Trafikverket. Moderaterna satsar 6 miljarder mer än regeringen på vägunderhåll.

3) Regeringen ger med ena handen men tar med andra – flygskatt och km-skatt försämrar tillgängligheten i vårt avlånga land.

PS. Väldigt bra att Trafikverket vill gå vidare med el-vägar och självkörande bilar – hoppas att regeringen lyssnar.

Se mina kommentarer här:

IMG_6438

Östersunds-Posten uppmärksammar idag min enkla men allvarliga fråga angående Löfvens beslut att göra Anders Ygeman till gruppledare i riksdagen.

Mycket har hänt de gångna veckorna och fortfarande är frågorna fler än svaren kring hur och när regeringen agerade för att stoppa säkerhetsläckan på Transportstyrelsen. Numer avgångne infrastrukturminister Anna Johansson kallades till Trafikutskottet liksom hennes kollegor Anders Ygeman och Peter Hultqvist också kallades till riksdagen. Frågorna efter var fler än innan. Regeringsombildningen från Löfvens sida svarar heller fortfarande inte på de viktiga frågorna om säkerhet i staten och våra myndigheter och tyvärr verkar regeringen fortfarande inte ta de viktiga säkerhetsfrågorna på allvar. Läs mer om de senaste veckornas händelser och mina uttalanden här:

SvD

TV4

SR, Ekot

 

 

Illegala trafikskolor äventyrar elevers kunskaper och trafiksäkerheten. Regeringen måste agera, skriver Maria Malmer Stenergard och jag i Kristianstadsbladet.

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/regeringen-maste-ta-krafttag-mot-de-illegala-trafikskolorna/

Jag och infrastrukturministern ger vår syn på utmaningarna för svensk infrastruktur. Viktigt för Moderaterna är bl.a att:
* underhålla och bygga ut den järnväg och det vägnät vi har – underhåll får aldrig igen bli en budgetregulator
* ställa om till ett hållbart transportsystem med mer av elektrifiering, digitalisering och delning.
* öka tempot kring ny teknik för tex självkörande bilar

http://www.dn.se/arkiv/almedalen/tva-sidor-av-saken-4/

Etiketter: , ,

Klimatet måste gå hand i hand med jobb och tillväxt, säger jag i en paneldebatt med Transportföretagen angående de nya klimatmålen för transporter. Vi ska ställa om – men smart.

Etiketter: ,

Igång i Almedalen!

Nu är vi igång! Här slår jag ett slag för självkörande bilar. Politiken måste höja tempot – tekniken är här. #almedalen #bilsweden

Etiketter: ,

Skriver i GP om varför flygskatten är ett slag i luften för klimatet men ett hot mot jobb och tillväxt. Bättre att byta ut bränslet än att straffa ut flyget. Med Jonas Jacobsson Gjörtler och Maria Malmer Stenergard.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/flygskatt-ett-slag-i-luften-f%C3%B6r-klimatet-och-jobben-1.4396533

Etiketter: , , ,

SÄGER NEJ TILL EN FLYGSKATT.
Flera flygplatser riskerar läggas ner med en flygskatt, enligt Stockholms Handelskammares rapport. Bra, säger trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) till DN för flyget behövs bara på Gotland och i Norrland. Helt otroligt verklighetsfrånvänt! Mitt budskap var förstås tvärtom på dagens seminarium: flyget behövs för jobb och tillväxt i hela Sverige och det är dags för regeringen att skrota förslaget. Annars återstår ytterst en misstroendeförklaring.

http://www.dn.se/nyheter/politik/bra-om-flera-flygplatser-laggs-ner/

I förhandlingarna med regeringen fick moderaterna stort genomslag för våra förslag mot terrorism. Vi kan dock inte luta oss tillbaka och tro att det är tillräckligt. På alla fronter måste vi hela tiden aktivt arbeta för att stärka skyddet för våra medborgare och ta vårt ansvar för deras trygghet. Efter attackerna i Nice, Berlin, Stockholm och London kan vi se hur terrorismen har utvecklats. Enskilda individer, inspererade främst av IS dödspropaganda, har använt lastbilar och tyngre bilar för att utföra sina dåd. Det var även en incident på ett fullbokat snabbtåg i Frankrike för två år sedan, där gärningsmannen som tur var blev övermannad, men som kunde slutat i katastrof. Infrastruktur, eller i dess omedelbara omnejd, har alltid varit ett prioriterat mål för terrorn då väldigt många människor nyttjar den dagligen. Därför är det så viktigt att vi fortsätter stärka skyddet mot terrorism i vår infrastruktur. Den 17 maj skrev jag i Dagens Samhälle hur moderaterna vill stärka skyddet mot terrorism och i kammardebatten om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor lyfte jag åter igen vikten av ett fortsatt arbete.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/m-sa-anpassas-infrastruktur-efter-terrorhotet-17195

 

Etiketter: ,

« Nyare inlägg - Äldre inlägg »