Blogginlägg
 Kommentarer

Lagrådet kritiserar regeringen för otydliga skäl och avvägningar bakom flygskatten. Dags att ta tillbaka ett förslag som både är illa förberett och skadligt för jobb och tillväxt i Sverige.

I adressen nedan hittar ni Lagrådets yttrande i sin helhet

https://www.lagradet.se/yttranden/Skatt%20pa%20flygresor%20(2).pdf

 

 

Moderaterna har varit drivande i kampen för att tillåta tyngre lastbilar på Sveriges vägar. Tyngre lastbilar stärker vår konkurrenskraft, sänker utsläppen och skapar fler jobb!

Skriver tillsammans med riksdagskollegan Jan R Andersson i Östra Småland Nyheterna om fördelarna med tyngre lastbilar och att vi nu förväntar oss att regeringen följer riksdagens vilja och öppnar upp hela det svenska vägnätet för lastbilar upp till 74 ton

Äntligen tillåts tyngre lastbilar i Kalmar län

 

Det är dags att slå hål på myten om flygskatten som en klimaträddare!

Ställde Gustav Fridolin mot väggen i dagens frågestund i Riksdagen. När regeringen nu går vidare med en flygskatt är det ett förslag med marginell klimatnytta, men med stor skada på konkurrenskraften, tillgängligheten och jobben i Sverige.

Nej till flygskatt – ja till den globala reglering av flygets utsläpp som nu äntligen är på plats.

Moderaterna lanserar hashtagen #nattenärdin för att protestera mot otryggheten som kvinnor möter i samhället. Jag och flera kvinnliga M-kollegor skriver på Nyheter24 om en trygghet som ska gälla alla – oavsett kön, klädsel eller tid på dygnet. Det behöver upprepas inte minst efter rapporter om nya övergrepp på helgens festival Summerburst i Stockholm.

Vi måste stå upp för kvinnors trygghet och markera mot alla de övergrepp som sker. Men vi behöver också konkreta politiska förändringar. Moderaterna vill bland annat se:

  • Ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande
  • Mer kameraövervakning
  • Minst 25000 poliser

Läs mer här.

Moderaterna står upp för att järnvägen mellan Göteborg och Borås ska byggas. Det är oroande att infrastrukturministern backar för att samla stöd för höghastighetståg utan finansiering. Jag skriver i GP tillsammans med Jonas Ransgård om att Moderaterna vill förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Göteborg och Borås istället för att bygga olönsamma höghastighetståg.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/svik-inte-v%C3%A4stsverige-anna-johansson-s-1.3904106

DI rapporterar om Moderaternas förslag att införa ett transportpolitiskt råd, enligt samma modell som dagens finanspolitiska råd. Uppdraget ska vara att granska regeringens infrastrukturinvesteringar. Vi vill att politiker förhåller sig till den samhällsekonomiska nyttan när olika investeringar jämförs.

Läs hela artikeln här: http://www.di.se/nyheter/m-vill-ha-transportpolitiskt-rad/

Jag och kollegan Krister Hammarbergh skriver i Norrbottens-Kuriren om varför det är fel av regeringen att införa en straffskatt på transporter. Stefan Löfven lyssnar varken på oss, branschen eller alla de människor vars transporter och varor riskerar att bli dyrare med en kilometerskatt. I stället präglas regeringens politik av Socialdemokraternas förkärlek för att beskatta arbete och Miljöpartiets vilja att straffbeskatta alla transporter på gummihjul.

 

Läs artiklen här

Jag kommenterar budgeten i Trailer. Regeringen ger med ena handen men tar med den andra. I budgeten genomförs satsningar på infrastruktur men mycket skjuts på framtiden och endast två procent av satsningarna är planerade för den nuvarande mandatperioden. Dessutom ska både en flyg- och kilometerskatt införas. Det försvagar svensk konkurrenskraft i ett läge där fler jobb behöver växa fram.

Regeringen går vidare med kilometerskatten

Jag skriver i SvD om vikten av att modernisera taxibranschen. Teknikutvecklingen och delningsekonomin ska inte stoppas av regleringar. Den nya tekniken möjliggör för fler människor att både köra och åka taxi.

Debattartikel – SvD

 

 

Svaveldirektivet reglerar mängden svavel som får släppas ut i Östersjön och branschen har länge framfört kritik att det inte fungerar – utan att regeringen agerat. Den som smutsar ner straffas inte och seriösa rederier som satsat på nya bränslen missgynnas. Det måste löna sig att göra rätt för sig och därför krävde riksdagen igår på initiativ av alliansen att regeringen ser över efterlevnaden av svaveldirektivet.jessica_rosencrantz_foto_fredrik_wennerlund

« Nyare inlägg - Äldre inlägg »