Blogginlägg
 Kommentarer

Jag och Maria Malmer Stenergard skriver i Helsingsborgs dagblad att regeringens ineffektiva och ryckiga klimatarbete skapar misstro till politiken. Det gäller bla senaste förslagen om att förbjuda stora delar av bilflottan genom miljözoner. Avgifter och incitament att göra rätt val är generellt bättre än rena förbud som slår mot dem med få eller inga alternativ.

Skriver i Expressen med kollegan Maria Malmer Stenergard att regeringen bör avvakta med att ge kommunerna rätten att införa de nya miljözonerna.

Straffa dieselfuskarna – inte vanliga människor

Moderaterna vill ge kommuner fler verktyg för att uppnå en bättre luftkvalitet, men vi är inte beredda att medverka till att göra många familjers största investering värdelös. Näst efter det egna hemmet är bilen ett hushålls största investering. Människor måste få en ärlig chans att ställa om och regelverk får inte bli för ryckiga om vi vill att människor ska ha tilltro till miljöpolitiken även framåt.

Ett totalförbud av dieselbilar om två år skulle vara att gå för fort fram. Exempelvis kan vi konstatera att Transportstyrelsen gör bedömningen att ett införande av miljözoner år 2020 skulle kunna innebära att sex av tio bilar i Stockholm förbjuds. Därför bör regeringen avvakta med att införa miljözoner.

Samtidigt är regeringen anmärkningsvärt tyst gällande de fordonstillverkare som fuskat med dieselmotorer och därmed givit upphov till högre utsläpp. Detta trots att EU-kommissionen menar att de bilar som omfattas av fusket och inte åtgärdats bör tas ur drift under 2018. Att som regeringen nu gör lämpa över hela ansvaret på de människor som drabbats av fusket är oacceptabelt.

 

Det är anmärkningsvärt tyst och passivt från regeringen om både miljözoner och dieselbilar. Med anledning av det kommenterar jag i Aftonbladet idag.

Jag är väldigt kritisk till att regeringen inte kräver att dieselbilar som fuskats med återkallas, utan istället lägger allt ansvar på enskilda bilägare.

Moderaterna välkomnar kommunala verktyg som tex miljözoner för att komma tillrätta med luftkvaliteten i våra städer, men utformningen är viktig och ett totalförbud mot diesel om två år som Mp vill är inte att ge människor en ärlig chans att ställa om.

I framtiden kan miljözoner införas i svenska städer.

Idag höll jag och Moderaternas miljöpolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard ett seminarium om hur vi kan främja tillväxten av delningsekonomin i Sverige.

Tillsammans med representanter från politiken, näringslivet och branschen diskuterades delningsekonomins funktion i samhället, utmaningar och möjliga vägar framåt. Rapporten som Moderaterna tagit fram var utgångspunkten för diskussionen och finns att läsa hos Moderaterna.

De skarpa förslag som vi presenterar har ett brett stöd inom partiet och har även antagits som moderat politik på vår arbetsstämma från i höstas. Arbetsgruppen som författat rapporten har bestått av moderata riksdagsledamöter från skatteutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet och finansutskottet.

 

Bland annat föreslår vi:

  • Utred varje berörd bransch i syfte att förenkla regelverken och anpassa dessa till ett digitaliserat och delande samhälle
  • Myndigheter som på olika sätt behandlar känsliga uppgifter ska ha rutiner som garanterar att säkerhetsperspektivet inte frångås i den digitala ekonomin
  • Utred skattebefrielse upp till ett gränsbelopp om 30 000 kr för tillhandahållanden av tjänster mellan privatpersoner, inom vilket rapportering till Skatteverket inte behöver göras
  • Förenkla för företag eller enskild näringsverksamhet med relativt låg omsättning genom mindre administration och lägre beskattning

 

Fortfarande återstår mycket arbete men i och med rapporten tar vi som första parti ett stort första steg. Nu är det upp till andra partier, men framför allt också upp till regeringen att följa efter. Svensk ekonomi, tillväxt och arbetsmarknad är beroende av delningsekonomins potential. Tillsammans måste vi på bred front sluta upp och driva på utvecklingen och tillsammans göra Sverige till världens bästa land att dela varor och tjänster i!

Jag och Maria Malmer Stenergard skriver i Ny Teknik om att det ska vara lätt att göra rätt i delningsekonomin – det tjänar både miljön och jobben på.

Moderaternas målsättning är att göra det skattefritt att dela bilar, lägenheter och tjänster mellan privatpersoner och vi har i flera år drivit på för att utveckla den svenska delningsekonomin.

 

Jag skriver i Nyheter24 om hur vi ska komma till rätta med kränkningar och sexuella övergrepp.

Självklart finns det sånt som politiken kan och måste göra men vi kan inte lagstifta bort dåliga normer som leder till oförsvarliga beteenden i skolan, på arbetsplatser, i hemmet och på krogen. Det ansvaret måste var och en ta. Varje dag.

⭕️ Som trafikpolitisk talesperson för Moderaterna vill jag göra det offentliga rummet tryggare för flickor, tjejer och kvinnor. Det behövs både fler övervakningskameror i kollektivtrafiken och fler väktare på bussen, tunnelbanan och tåget. 

Men oavsett hur många hundratals miljoner jag föreslår att vi ska investera i trygghet i det offentliga rummet, så räcker inte det så länge det finns de som tar sig friheter de inte har rätt till. Det här är ett problem som vi måste lösa från grunden och gemensamt.

⭕️ Politiken kan och måste göra vissa viktiga insatser. Vad politiken däremot inte får göra är att beträda det sluttande planet att i viljan av att skydda kvinnor snarare föreslår att kvinnor ska träda tillbaka. Att acceptera övergreppen.

Det är vad som sker när vissa i den offentliga debatten kommer med förslag efter förslag om separata badtider för män och kvinnor och separata tågvagnar, gym eller klassrum.

Simone de Beauvoir skrev redan 1949 att kvinnor inte får bli samhällets andra kön. Det är lika viktigt att återupprepa nu som då. Lösningen på de kränkningar och övergrepp som sker kan inte vara att skilja män och kvinnor åt.

⭕️ Normer sätts tidigt. Varje förälder har ett ansvar för att lära sonen respekt men också dottern att kräva sin rätt. Jämställdheten börjar i hemmet.

På samma sätt måste det vara en naturlig del av arbetsplatsen. Kvinnor ska inte behandlas annorlunda än sina manliga kolleger.

Hand i hand med det krävs nolltolerans mot sexuella trakasserier. Aldrig ska en förövare hållas bakom ryggen eller ett övergrepp ursäktas. I det arbetet bär inte minst offentliga institutioner som mediebolag och politiska partier ett särskilt ansvar.

 

Jessica Rosencrantz (M) skriver om #metoo och att debatten om sexuella övergrepp inte får dö när hashtaggen gör det.

I helgen debatterade vi infrastruktur fram till midnatt på Moderaternas arbetsstämma med offensiva beslut för ett starkt och hållbart transportsystem:

 En enig stämma beslutade att vi ska underhålla och utveckla vår befintliga stambana men också bygga ut med nya sträckningar. Järnvägen ska fungera och gå att lita på både för den regionala arbetspendlingen, det långväga resandet och näringslivets godstransporter. Jessica Rosencrantz foto.

 Vi måste ställa om till ett hållbart transportsystem. I stället för regeringens km-skatt och flygskatt som slår direkt mot resande och transporter har vi förslag för mer biodrivmedel i både flygplanet och lastbilen, utbyggd laddinfrastrukur och test av elvägar för den tunga trafiken. Det är utsläppen vi ska bekämpa, inte rörligheten.

 Alla trafikslag behövs. Vi matchar varje krona regeringen lägger på järnvägsunderhåll men satsar också mer för att även våra vägar ska hålla god standard. Våra flygplatser ska vara moderna och utbyggda och våra hamnar kunna ta emot de moderna, djupgående fartygen så att vi bättre kan använda våra vattenvägar.

 Och en egen käpphäst: vi ska vara de främsta förespråkarna för ny teknik och innovation. Framtidens transporter kommer i högre utsträckning vara hållbara, delade och på sikt självkörande. Det ska vi bejaka.

Tack för bra debatt, nu ska vi se till att driva på regeringen och Sverige i rätt riktning!

 

Sänk banavgifterna

Socialdemokraternas försök att svartmåla moderat järnvägspolitik är både desperat och felaktig. Vi vill sänka banavgifterna och göra järnvägen mer effektiv under dygnets alla timmar, och det kommer INTE bli dyrare eller svårare för pendlare att välja tåget. Läs hela repliken i UNT här.

”Varje satsad klimatkrona måste göra största möjliga nytta” skriver jag och Jonas Jacobsson Gjörtler i en replik till Miljöpartiet i Dagens Samhälle med anledning av Miljöpartiets sarkastiska debattartikel om att Moderaterna skulle vilja ta klimatpolitiken tillbaka till tidigt 1900-tal.

 

Jessica Rosencrantz foto.

Veckans bästa TV – Ulf Kristersson föreslås till partiledare. Värderingsburen pragmatism med hoppfullhet, omsorg om Alliansen och lagarbete framför jaget. Detta kommer att bli väldigt bra tror jag.

 

« Nyare inlägg - Äldre inlägg »